Krav för RUT-avdrag

Krav för rutavdrag:

 • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden, se Krav på din bostad.
 • Arbetet ska gälla reparation, underhåll och installation av data- och IT-utrustning som är avsedd för datatrafik och kan kopplas upp mot internet samt utrustning som stödjer och är ihopkopplad med data- och IT-utrustningen. Detta gäller även dataprogram och dataförbindelser som används av data- och IT-utrustningen och som kan ta emot eller sända elektronisk kommunikation.

Rutavdrag ges för reparation, installation och underhåll av

 • datorer, läsplattor, spelkonsoler, tv-apparater och smarta telefoner
 • skrivare, skannrar, högtalare och avläsare
 • mediaspelare, digitalboxar, blurayspelare och Apple-tv
 • paraboler och tv-antenner som kan ta emot datatrafik samt modem, routrar och wifiutrustning
 • bredband och nätverk samt kablar och uttag i anslutning till dem; se även nergrävning av kablar under Gräv- och markarbete (rot).

Rutavdrag ges även för arbete med

 • fiberinstallation (den del av arbetet som sker inne i bostaden); se även nedgrävning av fiber under Gräv- och markarbete (rot).
 • felsökning och kanalsökning samt uppdatering, installation och avinstallation av operativsystem och datorprogram till exempel Windows och antivirusprogram
 • enklare rådgivning och handledning.

Inget avdrag ges för

 • installation, reparation och underhåll av tv-apparater som endast tar emot tv-signaler
 • installation och reparation av parabol- och tv-antenner vilkas enda syfte är att skicka tv-signaler
 • utrustning som kan användas för kommunikation eller styras och övervakas genom olika IT-lösningar, till exempel brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar
 • programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och informationsteknisk utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara
 • reparation eller annat arbete i företagets lokaler
 • handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans.